HOME > Nhập học > Điều kiện nhập học
Chương trình Tiêu chí Yêu cầu
Điều kiện chung Quốc tịch (1) Ứng viên có cha mẹ không phải là công dân Hàn Quốc
(2) Ứng viên có bằng tốt nghiệp cấp 3 trong nước tương đương với bằng cấp 3 tại Hàn
(3) Người Bắc Hàn
Trình độ ngoại ngữ (chương trình văn bằng) (1) Ứng viên có bằng TOPIK(Kì thi năng lực tiếng Hàn) từ cấp 3 trở lên
(2) Tiêng anh(một trong các điều kiện sau)
  - TOEFL(PBT 550, CBT 210, IBT 80) trở lên
  - IELTS 5.5 trở lên
  - TEPS 550 trở lên
  - Các kì thi tiếng Anh khác được quốc gia công nhận với điểm số tương đương như trên
  - Miễn cho các ứng viên có quốc tịch tại các nước sử dụng tiếng Anh
Chương trình học tiếng Hàn(Chương trình không văn bằng) Nhập học Ứng viên tham gia chương trình học tiếng Hàn và sau khi đạt được TOPIK cấp 3 sẽ nhập học đại học
Chương trình học đại học(chương trình văn bằng) Nhâp học Năm 1 Ứng viên tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Chuyển trường Năm 2 Ứng viên đã hoàn thành năm nhất tại các trường trong và ngoài nước
Năm 3 (1) Ứng viên sắp tốt nghiệp hệ Cao đẳng(hệ 2.3 năm) trong và ngoài nước.
(2) Ứng viên đã hoàn thành năm 2 tại các trường đại học(hệ 4 năm) trong và ngoài nước.
Chương trình Cao học (chương trình văn bằng) Nhâp học (1) Ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ trở lên
(2) Ứng viên đã hoặc sắp tốt nghiệp các chương trình giáo dục tương đương