HOME > Giao lưu quốc tế > In Bound
□ Giới thiệu
Chương trình trao đổi là việc trao đổi học sinh giữa hai trường có hiệp định chung.

Sinh viên có thể tham gia chương trình trao đổi trong vòng 2 học kỳ (hoặc 4 học kỳ) và vẫn được nhà trường công nhận điểm số tại trường đến trao đổi.
□ Điều kiện tham gia
- Là học sinh nước ngoài đang học học kỳ 1 trở lên
- Người có khả năng cho trả tiền học phí, kí túc xá và các chi phí cá nhân khác
- Trong trường hợp người nước ngoài thì cần có Visa Hàn Quốc và lí lịch trong sạch
□ Thời gian đăng ký
- Học kỳ mùa xuân (tháng 3): 31/12 hàng năm
- Học kỳ mùa thu (tháng 9): 31/7 hàng năm
□ Đặc điểm
- Được công nhận điểm số tại trường đang theo học
- Sinh viên nộp tiền học tại trường đang theo học.
- Có thể tham gia các chương trình trong trường và giao lưu với sinh viên của trường đến trao đổi
- Có thể tham gia lớp học tiếng Hàn dành cho người nước ngoài trong thời gian theo học tại trường
- Có thể tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa, orientation được tổ chức bởi phòng Hợp tác quốc tế
- Sau khóa học nhà trường sẽ gửi bảng điểm tiếng Anh về trường của học sinh
□ Thắc mắc xin liên hệ
    E-mail : iiae@dongguk.ac.kr
    TEL. +82-54-770-2882(tiếng Anh và những ngôn ngữ khác), 2883(tiếng Trung), 2884((tiếng Nhật)