HOME > Hỗ trơ học sinh quốc tế > Đăng ký VISA và hướng dẫn
□ Thẻ chứng minh người nước ngoài : là Visa tại Hàn cũng như thẻ chứng minh
- Vì thẻ này được sử dụng như Visa và thẻ chứng chứng minh nên không được làm mất
- Trong trường hợp làm mất cần đến ngay phòng Hợp tác Quốc tế khai báo
- Có thể bị kẻ xấu lợi dụng dùng thẻ để phạm tội.
※ Tuyệt đối không được chụp hình thẻ rồi đăng lên mạng
□ Những tài liệu cần thiết để đăng ký làm thẻ (phòng Hợp tác Quốc tế hướng dẫn)
- Hình thẻ nền trắng 1 tấm
- Đơn đăng ký làm thẻ chứng minh người ngước ngoài (theo mẫu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh)
- Hộ chiếu học sinh tự chuẩn bị
- Phí đăng ký 30,000Won (Học sinh tự chuẩn bị)
- Giấy chứng nhận đang theo học (Phòng Hợp tác Quốc tế chuẩn bị)
- Giấy chứng nhận nơi ở
   1. Ở kí túc xá : phòng Hợp tác Quốc tế chuẩn bị
   2. Bên ngoài kí túc xá
    1) Hợp đồng do học sinh đứng tên : hợp đồng nhà
    2) Hợp đồng do người khác đứng tên : hợp đồng nhà và thẻ chứng minh thư của người đứng tên
□ Nơi đăng ký
- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Ulsan hoặc phòng Hợp tác Quốc tế